تصویر مشاور
آفلاین
69 روز پیش بازدید شده
سینا فردوس مکان
کشور کانادا
دکتری
پزشکی
تخصص
اخذ پذیرش
نحوه دریافت فاند
معرفی کشورها
messages messages
0 امتیازی ثبت نشده
نظرات 0
دانش آموزان1
درباره من عضویت در دانی آنی از
روش های مشاوره ی من
ابزارهای من
مشاوره استاندارد
You have {0} trial lesson(s) available.
175,000 تومان
مشاوره تخصصی
You have {0} trial lesson(s) available.
190,000 تومان

جمعه

شنبه
15

یکشنبه
16

دوشنبه
17

سه شنبه
18

چهارشنبه
19

پنجشنبه
20

00 - 04

04 - 08

08 - 12

12 - 16

16 - 20

20 - 24

نظرات شاگردان من