تصویر مشاور
آفلاین
70 روز پیش بازدید شده
مینا طیبی
کشور آلمان
کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی
تخصص
messages messages
0 امتیازی ثبت نشده
نظرات 0
دانش آموزان0
درباره من عضویت در دانی آنی از
روش های مشاوره ی من
ابزارهای من
مشاوره استاندارد
You have {0} trial lesson(s) available.
95,000 تومان
مشاوره تخصصی
You have {0} trial lesson(s) available.
115,000 تومان

جمعه

شنبه
15

یکشنبه
16

دوشنبه
17

سه شنبه
18

چهارشنبه
19

پنجشنبه
20

00 - 04

04 - 08

08 - 12

12 - 16

16 - 20

20 - 24

نظرات شاگردان من