تصویر مشاور
آفلاین
70 روز پیش بازدید شده
اسماعیل دل فراز
کشور ایتالیا
دکتری
علوم کامپیوتر
تخصص
اخذ پذیرش
نحوه دریافت فاند
معرفی کشورها
messages messages
0 امتیازی ثبت نشده
نظرات 0
دانش آموزان0
درباره من عضویت در دانی آنی از
اسماعیل دل فراز هستم از ایتالیا در حال حاضر دانشجو سال دوم دکترا از دانشگاه GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE هستم رشته تحصیلیم علوم کامپیوتر با گرایش Algorithms and Combinatorial
روش های مشاوره ی من
روش های دریافت فاند از ایتالیا مدارک مورد نیاز ایتالیا سفارت تصحیح رزومه
ابزارهای من
معرفی دانشگاه ها و موسسه های ایتالیا و معرفی شما به اساتید
مشاوره استاندارد
You have {0} trial lesson(s) available.
85,000 تومان
مشاوره تخصصی
You have {0} trial lesson(s) available.
99,000 تومان

جمعه

شنبه
15

یکشنبه
16

دوشنبه
17

سه شنبه
18

چهارشنبه
19

پنجشنبه
20

00 - 04

04 - 08

08 - 12

12 - 16

16 - 20

20 - 24

نظرات شاگردان من