آفلاین
2 روز پیش بازدید شده
یاسین شکرالهی
کشور کارشناسی ارشد
تخصص
مبانی سرمایه گذاری
تکنیکال
فیلتر نویسی
messages messages
4.69
نظرات1
دانش آموزان4