آفلاین
69 روز پیش بازدید شده
یاسین شکرالهی
کشور آلمان
دکتری
مهندسی مکانیک
تخصص
تصحیح رزومه
توصیه قبل سفارت
معرفی دانشگاه ها
messages messages
4.78
نظرات3
دانش آموزان14
آفلاین
100 روز پیش بازدید شده
مهدی عباسی
کشور آلمان
ویزا کاری
مهندس مکانیک
تخصص
ویزا کاری
messages messages
4.47
نظرات2
دانش آموزان5
آفلاین
70 روز پیش بازدید شده
فرزین مشعلی
کشور آمریکا
دکتری
مهندسی شیمی
تخصص
messages messages
5
نظرات1
دانش آموزان3
آفلاین
69 روز پیش بازدید شده
محمدجواد بارورز
کشور ژاپن
کارشناسی
شیمی مولکولی
تخصص
تصحیح رزومه
اخذ پذیرش
ویزا کاری
تهیه مدارک
messages messages
4.87
نظرات1
دانش آموزان3
آفلاین
69 روز پیش بازدید شده
محمد رضا خورشیدی
کشور آلمان
ویزا کاری
کار در یک شرکت تولیدی
تخصص
ویزا کاری
نحوه دریافت فاند
معرفی کشورها
messages messages
4.65
نظرات1
دانش آموزان8
آفلاین
70 روز پیش بازدید شده
مسعود بهزادی نسب
کشور آمریکا
دکتری
مهندسی مکانیک
تخصص
messages messages
5
نظرات2
دانش آموزان12
آفلاین
69 روز پیش بازدید شده
سینا فردوس مکان
کشور کانادا
دکتری
پزشکی
تخصص
اخذ پذیرش
نحوه دریافت فاند
معرفی کشورها
messages messages
0امتیازی ثبت نشده
نظرات0
دانش آموزان1
آفلاین
69 روز پیش بازدید شده
علی احمدی
کشور آمریکا
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
تخصص
messages messages
0امتیازی ثبت نشده
نظرات0
دانش آموزان4
آفلاین
70 روز پیش بازدید شده
مینا طیبی
کشور آلمان
کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی
تخصص
messages messages
0امتیازی ثبت نشده
نظرات0
دانش آموزان
آفلاین
69 روز پیش بازدید شده
کیوان شهرویی
کشور کانادا
دکتری
مهندسی عمران
تخصص
نحوه دریافت فاند
معرفی دانشگاه ها
messages messages
0امتیازی ثبت نشده
نظرات0
دانش آموزان0
آفلاین
70 روز پیش بازدید شده
اسماعیل دل فراز
کشور ایتالیا
دکتری
علوم کامپیوتر
تخصص
اخذ پذیرش
نحوه دریافت فاند
معرفی کشورها
messages messages
0امتیازی ثبت نشده
نظرات0
دانش آموزان0
آفلاین
69 روز پیش بازدید شده
هادی حقوقی
کشور سوئیس
دکتری
مهندسی مکانیک
تخصص
اخذ پذیرش
معرفی دانشگاه ها
معرفی کشورها
messages messages
0امتیازی ثبت نشده
نظرات0
دانش آموزان0